اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
کاربرد در لیبر

و اتاق عمل

کاربرد کلینیکال

قبل از اقدام درمانی

کاربرد کلینیکال

بعد از اقدام درمانی

اولین داروی آنتی سپتیک واژینال

بر پایه کلرهگزیدین

کنترل و پیشگیری از عفونت ها با

داروی آنتی سپتیک
سپتی بادی

پیشگیری از بیماری ها

حفظ سلامتی بانوان

بهبود سریع و کم عارضه

از شروع تا همیشه

با داروی آنتی سپتیک
سپتی بادی

آموزش و اطلاعات کاربردی

مقالات آموزشی ما

مقالات آموزشی شامل راهنماها، نکات و توصیه‌هایی هستند که به پزشکان و کارشناسان مامایی و کادر درمان در خصوص کاربردها و ویژگی های این فرآورده اطلاعات موردنیاز را ارائه می دهد.